Kompletní krizová intervence v Liberci – zahájení 23.4.2021 – pro množství přihlášek přihlašování ukončeno

Akreditace:
MPSV /číslo akreditace: A2017/0610-SP/PC/VP/

Délka kurzu:
150 hodin

Podmínky pro vstup do kurzu : Věk minimálně 21 let a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Skladba kurzu: 7 modulů 

Komu je kurz určen:
Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a telefonní krizovou intervenci.

Náplň kurzu:
Vedení rozhovoru s klienty, metody sociální práce, současná legislativa, krizová intervence tváří v tvář, telefonická krizová intervence, typologie klientů, typologie hovorů, práce s emocemi, mezigenerační a rodinné krize, psychiatrická problematika, suicidální klienti, umírání a truchlení, sexuální problematika, závislosti, prevence vyhoření v péči o klienta, supervize.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní výcvik, sebezkušenost, prezenční i online formou.

Lektoři:
Mgr. Vendula Kolářová, Mgr. et Mgr. Lucie Husová,  Mgr. Lucie Hermánková, Šárka Svačinová, DiS., Petr Kužvart

Místo konání:  Déčko, z. s. , Švermova 32, Liberec

Zahájení  kurzu:  23. – 24. 4. 2021 /prezenční/

Další setkání: 8. – 9. 5. 2021 /online/, 22. – 23. 5. 2021 /online/, 11. – 13. 6. 2021, 10. – 12. 9.2021 /prezenční/, 8. – 10.10.2021 /prezenční/

Poslední setkání: 5. – 7. 11. 2021 /prezenční/

Kurz probíhá prezenčně v časech: pátek  14,00 – 20,00, sobota 8,30 – 19,15 /1,5 hodinová pauza na oběd/, neděle 8,30 – 13,30.

online: sobota 9,00 – 16,45 , neděle 9,00 – 14,00

Uzávěrka přihlášek: 12.4. 2021

Číslo kurzu: 121 000

Cena kurzu: 23 000,- Kč

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Doporučená literatura:
Vodáčková, D., a kol., Krizová intervence
Knoppová, D. a kol., Telefonická krizová intervence
Špatenková, n. a kolektiv, KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén
Špatenková, N. a kol, Krizová intervence pro praxi
Hartl, Pavel, Komunitní práce
Matoušek, Oldřich a kol, Základy sociální práce.
Matoušek, Oldřich, Slovník sociální práce
Navrátil, Pavel, Teorie a metody sociální práce

Přihláška:

O konečném složení skupiny rozhoduje Déčko Liberec z.s.