"D" ... jako důvěra ...

... bylo založeno v roce 1998. Od začátku činnosti sdružení bylo naším hlavním cílem rozvíjet psychosociální služby v regionu a vzdělávat laickou i odbornou veřejnost v krizové pomoci. S rozvojem sdružení se rozvíjí také naše programy a aktivity.

"D"-éčko v roce 2001 iniciovalo vznik pracoviště Občanské poradny, v roce 2005 pracoviště Poradny pro oběti trestných činů (v současné době Bílý kruh bezpečí). Obě pracoviště slouží široké veřejnosti Libereckého kraje. V programech sdružení pomáhají dobrovolníci, kterých za dobu existence sdružení vystřídalo několik desíte, ať již jde o odborné poradce (právníky, psychology) nebo studenty v pozicích asistentů. Vážíme si jejich vkladu, nadšení a odborných znalostí, které věnují klientům. I nadále chceme podporovat a realizovat sociální služby a nové programy, které citlivě a přiměřeně reagují na potřeby občanů. V současné době realizujeme tyto aktivity :