„Milostivé léto“ a další změny v exekučním řádu

V souvislosti se schválenou novelou exekučního řádu upozorňujeme občany na některé důležité informace.

Doporučujeme k přečtení článek Exekuce čeká milostivé léto …

Co je to „milostivé léto “ – jde o jednorázovou nabídku odpuštění úroků, penále či pokut při jednorázovém zaplacení dlužné jistiny a nákladů exekutorovi. Tzv. „milostivé léto“ nabyde účinnosti 28. října 2021. Od tohoto data poběží 90denní lhůta, během níž může dlužník zaplatit celou jistinu, tedy původní dlužnou částku (případně ji doplatit) a náklady na zastavení exekuce, které včetně DPH činí 907 korun a 50 haléřů. Pokud tak učiní, bude exekuce zbaven bez jakýchkoliv dalších následků. Pokud tak dlužník do 28. ledna neučiní, exekuce mu poběží dál. Týká se to exekucí s dluhem u veřejnoprávních oprávněných (věřitelů). Tím se myslí stát (ČR), obce a kraje (i městské části nebo obvody), jimi založené příspěvkové organizace, ústavy nebo obecně prospěšné společnosti, státní fondy, veřejné výzkumné instituce nebo veřejné školy, dobrovolné svazky obcí, regionální rada soudržnosti, státní nebo národní podniky, ale i zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize a právnické osoby (společnosti) s většinovým podílem státu, obcí nebo krajů (třeba některé městské dopravní podniky, ČEZ a podobně).

V souvislosti se změnami exekučního řádu upozorňujeme občany, kteří mají exekuce na malou částku a již tři roky v nich nebylo nic vymoženo, že je může písemně kontaktovat exekutor, který pohledávku vymáhá, s tím, že je požádá aby platili alespoň 100 korun měsíčně. Tím se přeruší doba po kterou se nic nevymohlo a exekuce tak nebude zastavena !

Stejně tak u exekucí na jistiny vyšší jak 1.500,- Kč, ustanovení o zastavení takové marné exekuce však bude účinné až od 1.1.2023. V těchto případech je doba, po kterou nebylo ničeho vymoženo, 6 let. Tato doba se počítá zpětně, tedy exekucí, kde nebylo vymoženo nic od 1.1.2017. I zde platí, že se může stát, že vás exekutor vyzve abyste hradili alespoň něco – např. 100 Kč, a tím se zruší časová podmínka pro zastavení exekuce.