Milostivé léto III.

1.7.2023 bylo zahájeno třetí Milostivé léto, tentokrát zaměřené na osoby (fyzické i právnické), které dluží na sociálním pojištění, na daních, případně dluží soudu nebo věznici.

Důležité informace – milostivé léto III. končí 30.11.2023, týká se dluhů, které vznikly před 30.9.2022 a nejsou vymáhány exekutorem.

Pokud si nejste jisti, zda je milostivé léto III. vhodné právě pro vás, objednejte se do některé z poboček naší Občanské poradny – kontakty.

Více informací najdete např. na milostiveleto.cz , přímo na stránce Finanční správy, České správy sociálního zabezpečení .

Stáhněte si letáky - Daňové milostivé léto_leták 2Letak-Milostive-leto-3.