Milostivé léto je zpět

Od 1.9.2022 do 30.11.2022 mohou občané, kteří dluží veřejnoprávnímu subjektu a tento dluh je vymáhán soudním exekutorem, využít možnosti Milostivého léta.

Milostivé léto II.