Bilance roku 2018

Občanská poradna Liberec i v letošním roce poskytovala svoji službu – odborné sociální poradenství – díky vícezdrojovému financování. Za podporu naší činnosti děkujeme všem našim donátorům, zejména MPSV, Libereckému kraji, Statutárnímu městu Liberec, Statutárnímu městu Jablonec nad Nisou, Městu Česká Lípa, Městu Nový Bor, Městu Frýdlant a Městu Turnov. Naše služba, mimo jiné, je také podporována Asociací občanských poraden, dluhové poradenství podporuje též ČSOB a Poštovní spořitelna.

Poradnu navštívilo k poslednímu říjnu tohoto roku již 2700 klientů, se kterými proběhlo celkem 2 993 konzultací. Naši poradci zodpověděli celkem 5 224 dotazů. Podobně, jako v předchozích letech se celá třetina týkala zadluženosti občanů.

S 8 klienty jsme probírali domácí rozpočet, 305 občanů řešilo, jaká mají dlužníci práva a povinnosti, 183 řešilo práva a povinnosti věřitelů, 8 klientů řešilo práva a povinnosti ručitelů. Zbylé dotazy se týkaly exekucí (515) a insolvence (605).

Vzhledem k akreditaci naší organizace k poskytování služeb v oddlužení, pomáháme zájemcům s přípravou návrhu na zahájení insolvenčního řízení a následně pak návrh za klienta podáváme k soudu. Naše služba je bezplatná.

I přes zdánlivě vysoké číslo počtu dotazů týkajících se insolvence, podali jsme za klienty celkem 24 návrhů. O podmínkách insolvence se neinformují jen případní dlužníci, tedy zájemci o insolvenci, ale také jejich příbuzní a přátelé. Jde především o to, aby dlužník splňoval podmínky pro podání návrhu a především, aby zde byl reálný předpoklad, že tyto podmínky bude splňovat následujících 5 let. V ideálním případě by měl mít stabilní příjem, případně někoho, kdo mu bude do oddlužení přispívat. Veškeré informace, které zájemce o oddlužení potřebuje, se dozví na konzultaci na všech našich pracovištích, tj. v Liberci, Jablonci nad Nisou, Frýdlantu, České Lípě, Novém Boru, Turnově a Jilemnici. Na naší činnosti se v současnosti podílí celkem 10 poradců.

Nutným předpokladem pro úspěšnou přípravu návrhu a jeho následné podání, je především aktivní spolupráce klienta s poradcem.

Všem našim současným i budoucím klientům přejeme klidné a pohodové svátky a pevné zdraví v příštím roce.

Tým Občanské poradny Liberec

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>