Monthly Archives: Listopad 2020

Informace k aktuální situaci

Vzhledem k současné situaci s nařízením vlády oznamujeme našim účastníkům kurzů – současným i budoucím, že připravuje distanční formu našich kurzů. Všechna setkání distanční nebudou – v našich kurzech se věnujeme nácviku, u kterého považujeme za nezbytné provádět osobně. Připravujeme