Monthly Archives: Říjen 2021

Kompletní krizová intervence Olomouc listopad 2023 – duben 2024

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 150 hodin Skladba kurzu: 6 modulů Komu je kurz určen: Krizovým interventům, pracovníkům krizových linek, studentům psychologie, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a

Kurz KKI v Olomouci – přihlašování bylo ukončeno

Přihlašování na kurz bylo ukončeno. Připomínáme, že účast na prvním setkání je povinná, proto si prosím zkontrolujte, zda máte termíny setkání volné. Termíny modulů : 1.modul : 10.-12.12.2021 2. modul: 21.-23.1.2022 3.modul : 25.-27.2.2022 4.modul : 1.-3.4.2022 5.modul 6.-8.5.2022 6.modul :