Monthly Archives: Srpen 2014

Úvod do profesionálních způsobů práce a přístupu ke klientovi v sociálních službách

Akreditace: BEZ AKREDITACE MPSV Délka kurzu: 8 hodin Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Stávajícím či začínajícím pracovníkům ze sociálních a poradenských služeb a všem zájemcům z pomáhajících a zdravotnických profesí. Náplň kurzu: Smysl a poslání sociální práce –

Základní otázky zdraví a nemoci v sociální práci

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 hodin Skladba kurzu: Kurz je realizován jako jednodenní setkání založené na přednášce, řízené diskusi a workshopu zkušeností a znalostí. Komu je kurz určen: Kurzu se mohou účastnit jak pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a

Úvod do problematiky domácího násilí a stalkingu

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: Komu je kurz určen: Pracovníkům z oblasti sociálních služeb a jiných pomáhajících profesí, pracovníkům z kontaktních a

Práva obětí trestných činů a způsoby jednání s nimi

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách,

Úvod do občanského a trestního práva

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Pracovníkům v oblasti sociálních služeb a jiných pomáhajících profesí, pedagogickým pracovníkům. Náplň

Vedení rozhovoru se specifickými uživateli sociálních služeb

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 hodin Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb a odbornou podporu pečujících, kurzu se mohou účastnit také

Otevřená supervizní skupina

Akreditace: bez akreditace Délka kurzu: 8-12 hodin Skladba kurzu: Jedno setkání je v délce 4 vyučovacích hodin. Komu je kurz určen: Pracovníkům v pomáhajících profesích v jejichž profesním zájmu je klient (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, ad.) Náplň kurzu:

Konflikt a efektivní komunikace

Akreditace: BEZ AKREDITACE MPSV Délka kurzu: Skladba kurzu: Komu je kurz určen: Pracovníkům ze zdravotnictví, ze sociálních oborů, z psychosociální oblasti a všem kdo jednají s lidmi. Náplň kurzu: Typy konfliktů, jejich průběh, přístupy ke konfliktům a způsoby řešení. Forma

Supervizní seminář

Akreditace: BEZ AKREDITACE MPSV Délka kurzu: Skladba kurzu: Část teoretická a praktická Komu je kurz určen: Pracovníkům v pomáhajících profesích různých oborů, v jejichž profesním zájmu je klient. Náplň kurzu: Kasuistiky z odborné praxe, odborná případová supervize. Forma kurzu: Interaktivní

Jednání s psychiatrickým klientem – úvod do tématu

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 hodin Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Stávajícím či začínajícím pracovníkům ze sociálních a poradenských služeb a všem zájemcům z pomáhajících a zdravotnických profesí. Dále je vhodný pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v

Rodina v kontextu sociální práce

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 hodin Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb a odbornou podporu pečujících, kurzu se mohou účastnit také