Monthly Archives: Září 2015

Rozvíjení dovedností v krizové intervenci (24 hodin)

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 24 hodin Komu je kurz určen: Pracovníkům v sociálních službách a jiných pomáhajících profesích, studentům a dalším zájemcům, kteří absolvovali kurz Kompletní krizová intervence nebo Základy krizové intervence tváří v tvář. Náplň kurzu: Prohlubování dovedností KI

Úvod do práce s traumatizovanými klienty

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: Komu je kurz určen: Pro pracovníky, kteří ve své práci potkávají traumatizované klienty nebo jsou přímo jejich