Monthly Archives: Červen 2021

Připravujeme kurz KKI v Olomouci od prosince 2021 do léta 2022

Rádi bychom vás informovali, že v říjnu 2021 spustíme přihlašování na kurz Kompletní krizové intervence v Olomouci, který bude probíhat od prosince 2021 do léta 2022. Podrobnosti ke kurzu budou k dispozici v průběhu září.

KKI Praha podzim 2021 – jaro 2022 – kurz je již obsazen!

12.7. spustíme přihlašování na kurz Kompletní krizové intervence v Praze. Cena kurzu – 25.000,- Kč, kurz se bude konat v Benediktinském opatství v Emauzích v Praze. Termíny : 1. – 3.10.2021, 5. – 7.11.2021, 3. – 5.12.2021, 14.1. – 16.1.2022,

Ing. Romana Lakomá

Praxe:  2006 – dosud (s přestávkami) poradce v Občanské poradně 2013 – dosud telefonická krizová intervence 2011 – dosud lektorská činnost   Vzdělání a výcviky:  vystudovala jsem v roce 1991 Vysokou školu lesnickou a dřevařskou (nyní Technická univerzita Zvolen) 2002

Kurz Internetové poradenství jako pomocný nástroj při KI – Praha – 17. – 19.9.2021

Otevíráme přihlašování na kurz Internetové poradenství jako pomocný nástroj při krizové intervenci, který se bude konat v Praze. Termín – 17.9. – 19.9.2021, začínáme ve 14:00 v pátek, v 9:00 v sobotu a končíme ve 14:00 v neděli. Cena: 5.500,-