Kurzy na klíč

  • Pro skupiny realizujeme kurzy na míru.
  • Časová dotace a místo konání dle požadavků zadavatele.
  • Obsah dle dohody z vybraných tematických okruhů: právo, sociální služby, legislativa sociálních služeb, komunitní plánování, psychologie, psychiatrie, komunikace, vedení rozhovoru s klienty, relaxace, stres a prevence vyhoření, supervize, občansko-právní poradenství, krizová intervence, problematika obětí trestných činů, osobní asistence.
  • Kontakt pro realizaci kurzů na klíč:
    • Šárka Svačinová DiS.
    • email: vzdelavani@d-os.net
    • tel.: 774 405 675