Krizová intervence

Kompletní krizová intervence Olomouc listopad 2023 – duben 2024

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 150 hodin Skladba kurzu: 6 modulů Komu je kurz určen: Krizovým interventům, pracovníkům krizových linek, studentům psychologie, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a

Kurz Kompletní krizové intervence Praha říjen 2023 – duben 2024

Akreditace: MPSV – číslo akreditace: A2021/1033-SP/PC/VP Délka kurzu: 150 hodin Podmínky pro vstup do kurzu : Věk minimálně 21 let a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou Skladba kurzu: 6 modulů  Komu je kurz určen: Krizovým interventům, pracovníkům krizových linek, studentům psychologie, pracovníkům v

Kompletní krizová intervence v Liberci – květen – listopad 2023

Akreditace: MPSV /číslo akreditace: A2017/0610-SP/PC/VP/ Délka kurzu: 150 hodin Podmínky pro vstup do kurzu : Věk minimálně 21 let a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou Skladba kurzu: 6 modulů  Komu je kurz určen: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem

Základy krizové intervence tváří v tvář v Praze Kurz Je již obsazen!!

Akreditace: MPSV (celoživotní vzdělávání v sociálních službách) číslo akreditace: A2019/0768-SP/PC/PP/VP Délka kurzu: 48 hodin Komu je kurz určen: Stávajícím či začínajícím pracovníkům krizových a kontaktních center a dalších pomáhajících a zdravotnických profesí, kteří se při své práci setkávají s klienty

Kompletní krizová intervence Praha podzim 2019

Akreditace: MPSV – číslo akreditace: A2017/0610-SP/PC/VP Délka kurzu: 150 hodin Podmínky pro vstup do kurzu : Věk minimálně 21 let a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou Skladba kurzu: 6 modulů  Komu je kurz určen: Krizovým interventům, pracovníkům krizových linek, studentům psychologie, pracovníkům v

Kurz kompletní krizové intervence České Budějovice podzim 2020 – jaro 2021

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 150 hodin Skladba kurzu: 6 modulů  Komu je kurz určen: Krizovým interventům, pracovníkům krizových linek, studentům psychologie, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a

Kompletní krizová intervence Ostrava – KURZ JE OBSAZEN!

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 150 hodin Skladba kurzu: 6 modulů  Komu je kurz určen: Krizovým interventům, pracovníkům krizových linek, studentům psychologie, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a

Rozvíjení dovedností v krizové intervenci (24 hodin)

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 24 hodin Komu je kurz určen: Pracovníkům v sociálních službách a jiných pomáhajících profesích, studentům a dalším zájemcům, kteří absolvovali kurz Kompletní krizová intervence nebo Základy krizové intervence tváří v tvář. Náplň kurzu: Prohlubování dovedností KI

Úvod do práce s traumatizovanými klienty

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: Komu je kurz určen: Pro pracovníky, kteří ve své práci potkávají traumatizované klienty nebo jsou přímo jejich

Výcvikový kurz telefonické krizové intervence v Praze

Akreditace: MPSV – číslo akreditace: A2018/0060-SP/PC/VP Délka kurzu: 100 hodin Skladba kurzu: 4 moduly Komu je kurz určen: Začínajícím pracovníkům na Linkách důvěry, pracovníkům na místech vybavených krizovým telefonem (záchranné služby, tísňové linky), všem, co se chtějí zdokonalit v komunikaci, studentům

Úvod do krizové intervence

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 hodin Skladba kurzu: Komu je kurz určen: Stávajícím či začínajícím pracovníkům krizových a kontaktních center a dalších pomáhajících a zdravotnických profesí, kteří se při své práci setkávají s klienty v krizových situacích. Dále je vhodný