Krizová intervence

Kompletní krizová intervence v Praze – kurz je obsazen!

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 150 hodin Skladba kurzu: 6 modulů  Komu je kurz určen: Pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a telefonní krizovou intervenci. Náplň kurzu: Vedení

Rozvíjení dovedností v krizové intervenci (24 hodin)

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 24 hodin Komu je kurz určen: Pracovníkům v sociálních službách a jiných pomáhajících profesích, studentům a dalším zájemcům, kteří absolvovali kurz Kompletní krizová intervence nebo Základy krizové intervence tváří v tvář. Náplň kurzu: Prohlubování dovedností KI

Úvod do práce s traumatizovanými klienty

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: Komu je kurz určen: Pro pracovníky, kteří ve své práci potkávají traumatizované klienty nebo jsou přímo jejich

Výcvikový kurz telefonické krizové intervence v Praze

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 100 hodin Skladba kurzu: 4 moduly Komu je kurz určen: Začínajícím pracovníkům na Linkách důvěry, pracovníkům na místech vybavených krizovým telefonem (záchranné služby, tísňové linky), všem, co se chtějí zdokonalit v komunikaci, studentům humanitních oborů. Náplň

Úvod do krizové intervence

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 hodin Skladba kurzu: Komu je kurz určen: Stávajícím či začínajícím pracovníkům krizových a kontaktních center a dalších pomáhajících a zdravotnických profesí, kteří se při své práci setkávají s klienty v krizových situacích. Dále je vhodný

Chatové poradenství jako nástroj krizové pomoci – v Praze

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 24hodin / 3 dny Komu je kurz určen: Kurz je určen pracovníkům v sociální oblasti, kteří při své práci využívají, nebo by chtěli začít využívat on-line komunikaci s klientem, studentům, dobrovolníkům a dalším zájemcům o aplikaci

Rozvíjení dovedností v krizové intervenci (48 hodin)

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 48 hodin Komu je kurz určen: Pracovníkům v sociálních službách a jiných pomáhajících profesích, studentům a dalším zájemcům, kteří absolvovali kurz Kompletní krizová intervence nebo Základy krizové intervence tváří v tvář nebo Telefonickou krizovou intervenci. Obsah

Internetové poradenství jako pomocný nástroj při krizové intervenci

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 24 hodin/ 3 dny Komu je kurz určen: Začínajícím i stávajícím pracovníkům na Linkách důvěry, pracovníkům na místech vybavených krizovým telefonem (záchranné služby, tísňové linky) či emailem, studentům humanitních oborů a všem, co se chtějí zdokonalit

Základy krizové intervence tváří v tvář v Praze

Akreditace: MPSV (celoživotní vzdělávání v sociálních službách) Délka kurzu: 48 hodin   Komu je kurz určen: Stávajícím či začínajícím pracovníkům krizových a kontaktních center a dalších pomáhajících a zdravotnických profesí, kteří se při své práci setkávají s klienty v krizových