Základy krizové intervence tváří v tvář v Praze Kurz Je již obsazen!!

Akreditace:
MPSV (celoživotní vzdělávání v sociálních službách) číslo akreditace: A2019/0768-SP/PC/PP/VP

Délka kurzu:
48 hodin

Komu je kurz určen:

Stávajícím či začínajícím pracovníkům krizových a kontaktních center a dalších pomáhajících a zdravotnických profesí, kteří se při své práci setkávají s klienty v krizových situacích. Dále je vhodný pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v komunikaci s lidmi nejen v krizových situacích a pro studenty humanitních oborů.

Náplň kurzu:
Základní pojmy krizové intervence, etické a právní aspekty, kontexty krize z hlediska krizové intervence, psychiatrické minimum, práce s obtížnými klienty (agrese, panika, psychóza, sebevražedné tendence).

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní výcvik, sebezkušenost.

Lektoři:
MUDr. Valerie Štáfková, Mgr. Lucie Husová

Místo konání: Nad štolou 18, Praha 7

Časy konání: pátek –  14,00 – 20,00, sobota  - 8,30 – 19,15, neděle – 8,30 – 13,30.

Termíny  kurzu:  I. víkend: 11. – 13. 9. 2020 , II. víkend: 23. – 25. 10 2020

Uzávěrka přihlášek: 28. srpna 2020

Číslo kurzu: 120 001

Cena kurzu:  8 000,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Doporučená literatura:
Krizová intervence (D. Vodáčková a kol., 2002, 2007, Portál)
Krizová intervence pro praxi (N. Špaténková a kol., 2004)
Krize všedního dne (Z. Eis, 1994)
Krize a tvořivý přístup k ní (V. Kastová, 2000)
Základy klinické psychologie (B. Baštecká, P. Goldmann, 2001)
Terénní krizová práce (B. Baštecká, 2005)
Jak zvládat stres (Ch. Cungi, 2001)
Lidský vztah jako součást profese (K. Kopřiva, 1994)

Kurz je možné realizovat za předem dohodnutých podmínek i mimo Déčko Liberec z.s.

Přihláška:

vyplnit přihlášku online