Komunikace

Jak pečovat o uživatele s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky

Akreditace:  MPSV /číslo akreditace: A2018/0606 – SP/PC/ Rozsah kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Stávajícím či začínajícím pracovníkům, kteří se při své práci setkávají s těmito klienty,

Systemický přístup v pomáhajících profesích – úvod do problematiky

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách,

Jednání s agresivním klientem – úvod do problematiky

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: Komu je kurz určen: Pracovníkům ze zdravotnictví pečujícím o nemocné, seniory, handicapované, pracovníkům ze sociálních a poradenských

Komunikace s umírajícími a jejich rodinnými příslušníky – úvod do tématu

Akreditace: MPSV   /číslo akreditace: 2015/0793 – PC/SP/VP/PP/ Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: Komu je kurz určen: Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně

Komunikace a asertivita – úvod do tématu

Akreditace: Délka kurzu: 8 hodin Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Stávajícím či začínajícím pracovníkům ze sociálních a poradenských služeb a všem zájemcům z pomáhajících a zdravotnických profesí.Též studentům a všem, kteří jednají s lidmi a chtějí se zdokonalit

Komunikace s klienty s problematikou – zdravotní postižení, dlouhodobé onemocnění, umírání

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 hodin Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb a odbornou podporu pečujících, kurzu se mohou účastnit také

Úvod do profesionálních způsobů práce a přístupu ke klientovi v sociálních službách

Akreditace: BEZ AKREDITACE MPSV Délka kurzu: 8 hodin Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Stávajícím či začínajícím pracovníkům ze sociálních a poradenských služeb a všem zájemcům z pomáhajících a zdravotnických profesí. Náplň kurzu: Smysl a poslání sociální práce –

Vedení rozhovoru se specifickými uživateli sociálních služeb

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 hodin Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb a odbornou podporu pečujících, kurzu se mohou účastnit také

Otevřená supervizní skupina

Akreditace: bez akreditace Délka kurzu: 8-12 hodin Skladba kurzu: Jedno setkání je v délce 4 vyučovacích hodin. Komu je kurz určen: Pracovníkům v pomáhajících profesích v jejichž profesním zájmu je klient (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, ad.) Náplň kurzu:

Konflikt a efektivní komunikace

Akreditace: BEZ AKREDITACE MPSV Délka kurzu: Skladba kurzu: Komu je kurz určen: Pracovníkům ze zdravotnictví, ze sociálních oborů, z psychosociální oblasti a všem kdo jednají s lidmi. Náplň kurzu: Typy konfliktů, jejich průběh, přístupy ke konfliktům a způsoby řešení. Forma

Supervizní seminář

Akreditace: BEZ AKREDITACE MPSV Délka kurzu: Skladba kurzu: Část teoretická a praktická Komu je kurz určen: Pracovníkům v pomáhajících profesích různých oborů, v jejichž profesním zájmu je klient. Náplň kurzu: Kasuistiky z odborné praxe, odborná případová supervize. Forma kurzu: Interaktivní