Komunikace

Jak pečovat o uživatele s Alzheimerovou nemocí – úvod do problematiky

Akreditace:  MPSV /číslo akreditace: A2018/0606 – SP/PC/ Rozsah kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Stávajícím či začínajícím pracovníkům, kteří se při své práci setkávají s těmito klienty,

Jednání s psychiatrickým klientem – úvod do tématu

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 hodin Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Stávajícím či začínajícím pracovníkům ze sociálních a poradenských služeb a všem zájemcům z pomáhajících a zdravotnických profesí. Dále je vhodný pro ty, kteří se chtějí zdokonalit v

Základní etické otázky a dilemata v profesionální sociální práci

Akreditace: MPSV   /číslo akreditace: A2017/0769-SP/PC/VP/ Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Kurz je určen pro všechny profesionály v sociální práci, kteří se aktivně zajímají

Úvod do zvládání obtížných komunikačních situací při práci s klienty

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 hodin Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Pracovníkům ze zdravotnictví, ze sociálních oborů, z psychosociální oblasti, pro studenty humanitních a lékařských oborů. Náplň kurzu: Typologie obtížných klientů, zásady práce s obtížnými klienty, specifika –

Komplexní vzdělávací program pro sociální pracovníky

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 210 hodin Skladba kurzu: 160 hodin přímá výuka + 50 hodin praxe Komu je kurz určen: Kurz je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách i sociální pracovníky. Cílem je komplexní rozšíření znalostí, dovedností a schopností