Komplexní vzdělávací program pro sociální pracovníky

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu:
210 hodin

Skladba kurzu:
160 hodin přímá výuka + 50 hodin praxe

Komu je kurz určen:
Kurz je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách i sociální pracovníky. Cílem je komplexní rozšíření znalostí, dovedností a schopností v oblasti sociální práce, sociální péče a sociální pomoci. Je sestaven podle požadavků zákona č. 108/2006, o sociálních službách a doplňuje odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka.

Náplň kurzu:
Aktuální trendy v sociálních službách, metody sociální práce, základy poradenství v sociálních službách, úvod do občanského a trestního práva, dluhové poradenství, komunikace a asertivita, zvládání konfliktu,jednání s psychiatrickými i obtížnými klienty, osobní asistence, úvod do problematiky zdraví a nemoci, komunikace s nemocnými, péče o specifické uživatele soc. služeb, stres a prevence vyhoření a další témata.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní výcvik, sebezkušenost.

Lektoři:
Mgr. Zdeňka Svobodová, Mgr. Vendula Kolářová, Mgr. Martin Halama, MUDr. Marie Janovská, Ing. Romana Lakomá, Mgr. Michaela Vodičková, MUDr. Petra Fűrstová, PhDr. Kateřina Thelenová, Mgr. Svatava Havelková

Místo konání:
Švermova 32, Liberec 10

Termín kurzu:
Zahájení: jaro 2015 – dle počtu zájemců
Další termíny: -

Uzávěrka přihlášek:
-

Číslo kurzu:
-

Cena kurzu:
17 900 Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 80% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Doplňující informace:
-

Přihláška:

stáhnout přihlášku - závazná přihláška 2015

vyplnit přihlášku online