Právo, poradenství a etika

Úvod do problematiky ohrožené dítě v nefunkční rodině 1

Akreditace:  MPSV Rozsah kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně vedoucích pracovníků v oblasti sociálních, poradenských a preventivních

Úvod od problematiky sociální práce s rodinou v období předběžného opatření 1

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně vedoucích pracovníků v oblasti sociálních, poradenských a preventivních služeb

Úvod do zákona o sociálních službách

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Zejména začínajícím pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům v přímé péči s klienty a začínajícím

Dluhové poradenství II – prohlubování finanční gramotnosti občanů

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 16 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: Kurz je dvoudenní. První den se účastníci zabývají především dobou předcházející předlužení, druhý den je věnován důsledkům

Dluhové poradenství – úvod do finanční gramotnosti

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Pracovníkům v oblasti sociálních služeb a jiných pomáhajících profesí, pedagogickým pracovníkům. Náplň kurzu: Půjčky ano

Úvod do problematiky domácího násilí a stalkingu

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: Komu je kurz určen: Pracovníkům z oblasti sociálních služeb a jiných pomáhajících profesí, pracovníkům z kontaktních a

Práva obětí trestných činů a způsoby jednání s nimi

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách,

Úvod do občanského a trestního práva

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Pracovníkům v oblasti sociálních služeb a jiných pomáhajících profesí, pedagogickým pracovníkům. Náplň