Právo, poradenství a etika

Úvod do problematiky ohrožené dítě v nefunkční rodině 1

Akreditace:  MPSV  /číslo akreditace: 2017/0088 – PC/SP/PP/ Rozsah kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně vedoucích pracovníků v

Úvod od problematiky sociální práce s rodinou v období předběžného opatření 1

Akreditace: MPSV  /číslo akreditace: 2017/0089 – PC/SP/PP/ Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně vedoucích pracovníků v oblasti

Antistresové relaxační techniky a práce s tělem – úvod do tématu

Akreditace: MPSV  /číslo akreditace: A2020/0185-SP/PC/PP/VP/ Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Kurz je určen pro široké spektrum pracovníků, kteří jsou často vystavení stresovým

Dluhové poradenství II – prohlubování finanční gramotnosti občanů

Akreditace: MPSV  /číslo akreditace: 2016/0435-PC/SP/VP/PP/ Délka kurzu: 16 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: Kurz je dvoudenní. První den se účastníci zabývají především dobou předcházející předlužení, druhý den

Dluhové poradenství – úvod do finanční gramotnosti

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Komu je kurz určen: Pracovníkům v oblasti sociálních služeb a jiných pomáhajících profesí, pedagogickým pracovníkům. Náplň kurzu: Půjčky ano

Úvod do problematiky domácího násilí a stalkingu

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: Komu je kurz určen: Pracovníkům z oblasti sociálních služeb a jiných pomáhajících profesí, pracovníkům z kontaktních a

Práva obětí trestných činů a způsoby jednání s nimi

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách,

Úvod do občanského a trestního práva

Akreditace: MPSV Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/ Skladba kurzu: - Komu je kurz určen: Pracovníkům v oblasti sociálních služeb a jiných pomáhajících profesí, pedagogickým pracovníkům. Náplň