Úvod do občanského a trestního práva

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

Skladba kurzu:
-

Komu je kurz určen:
Pracovníkům v oblasti sociálních služeb a jiných pomáhajících profesí, pedagogickým pracovníkům.

Náplň kurzu:
Výklad základních zásad právní úpravy občanského a rodinného práva v ČR. Výklad základních zásad trestního práva v ČR. Pachatel, poškozený a svědek v trestním řízení. Trestné činy, se kterými se v praxi setkávající pracovníci pomáhajících profesí.

Forma kurzu:
Interaktivní a teoretické přednášky, řízené diskuse.

Lektoři:
Mgr. Svatava Havelková

Místo konání:
Švermova 32, Liberec 10

Termín kurzu:

Uzávěrka přihlášek:

Číslo kurzu:

Cena kurzu: 1 350  Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 100% docházka.

Doplňující informace: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

Přihláška:

stáhnout přihlášku - závazná přihláška 2015

vyplnit přihlášku online