Úvod do problematiky ohrožené dítě v nefunkční rodině 1

Akreditace:  MPSV  /číslo akreditace: 2017/0088 – PC/SP/PP/

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

Komu je kurz určen:

Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně vedoucích pracovníků v oblasti sociálních, poradenských a preventivních služeb zaměřených na práci s rodinou.

Náplň kurzu:

Kurz seznamuje účastníky s otázkou zanedbaných, týraných a zneužívaných dětí, které vyrůstají v nefunkčních rodinách. Cílem kurzu je seznámit účastníky s typy rodin, a to hlavně rodin, které neplní svoje základní funkce, a ve kterých dochází k zanedbávání, týráni nebo sexuálnímu zneužívání dětí. Na základě prostudované odborné literatury bude s účastníky prodiskutován problém syndromu CAN.

Účastníci budou konfrontováni s otázkou, jaké děti se nejčastěji stávají obětí, a kdo se tohoto násilí na dětech dopouští, a jak tato traumata prožitá v dětství, dítě ovlivňují v jeho dalším životě. Cílem posledního modulu je seznámit pracovníky v sociálních službách s otázkou Sanace rodiny. Hlavním cíle sanace je předcházet, zmírňovat a eliminovat příčiny ohrožení dítěte v rodině, poskytovat mu pomoc a snažit se zachovat rodinu jako celek. Účastníci se seznámí s možností plánování pomoci multidisciplinárním týmem. Účastníci stanový svůj plán péče v ohrožené rodině. Součástí kurzu jsou i praktické nácviky situací.

Forma kurzu: Teoretické přednášky, interaktivní kurz

Lektor: Mgr. Dagmar Svobodová

Termíny konání:   

26. listopadu 2020 /uzávěrka přihlášek:12. listopadu 2020/  číslo kurzu: 120 029

Cena kurzu: 1 500,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

 

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: K získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% docházka.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

Přihláška:

 

vyplnit přihlášku online