Úvod od problematiky sociální práce s rodinou v období předběžného opatření 1

Akreditace: MPSV  /číslo akreditace: 2017/0089 – PC/SP/PP/

Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

Komu je kurz určen:

Kurz je určen stávajícím i začínajícím pracovníků, včetně vedoucích pracovníků v oblasti sociálních, poradenských a preventivních služeb zaměřených na práci s rodinou.

Náplň kurzu:

Kurz seznamuje účastníky s tématem sanace rodiny v období předběžného opatření se zaměřením na úlohu sociálního pracovníka sanace rodiny a jeho práci s rodinou v době, kdy je v rodině nařízena ústavní výchova dítěte. Kurz vymezuje základní pojmy, kterými jsou rodina a její (dis) funkce, problematika zanedbání péče o dítě a teoretická východiska sanace rodiny. Dále věnuje pozornost legislativnímu ukotvení sanace rodiny se zaměřením na podmínky pro vydání předběžného opatření a specifikuje proces sanace rodiny v tomto období. Cílem kurzu je naučit sociální pracovníky zmapovat, pojmenovat a rekapitulovat proces sanace rodiny zaměřený na úlohu sociálního pracovníka. sanace rodiny za účelem zjištění případně odlišnosti vycházejících z jeho teoretického pojetí a praktického provedení.

Úzká spolupráce s frekventanty – absolventy kurzu a jejich přímé zkušenosti s klienty budeme v kurzu zjišťovat a pojmenovávat. Zaměření kurzu na odlišnosti v procesu sanace rodiny v oblastech prvního kontaktu s klientem, realizace případových konferencí, způsobů a metod práce s rodinou při umístění dítě do ústavní výchovy, během ní a po návratu zpět do rodiny. Přínosem tohoto kurzu jsou nejen zjištěné odlišnosti mezi teoretickým a praktickým provedením sanace rodiny, ale především konkrétnost způsobů a metod práce s rodinou, kterých sociální pracovníci při realizaci této služby využívají.

Forma kurzu: Teoretické přednášky, interaktivní kurz

Lektor: Mgr. Dagmar Svobodová

Termíny  kurzu:  

29. října 2020 /uzávěrka přihlášek: 15. října 2020/  číslo kurzu: 120 031

 

Cena kurzu: 1 500,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

 

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení: k získání akreditovaného osvědčení je nutná 100% docházka.

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

Přihláška:

vyplnit přihlášku online