Kompletní krizová intervence Ostrava – KURZ JE OBSAZEN!

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu:
150 hodin

Skladba kurzu: 6 modulů 

Komu je kurz určen:

Krizovým interventům, pracovníkům krizových linek, studentům psychologie, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a telefonní krizovou intervenci.

Náplň kurzu:
Vedení rozhovoru s klienty, metody sociální práce, současná legislativa, krizová intervence tváří v tvář, telefonická krizová intervence, typologie klientů, typologie hovorů, práce s emocemi, mezigenerační a rodinné krize, psychiatrická problematika, suicidální klienti, umírání a truchlení, sexuální problematika, závislosti, prevence vyhoření v péči o klienta, supervize.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní výcvik.

Lektoři:
Mgr. Vendula Kolářová,  MUDr. Gabriela Šivicová,  MUDr. Valerie Štáfková, Mgr. Lucie Hermánková, Petr Kužvart,  Šárka Svačinová, DiS.

Místo konání: Ostrava, Informační centrum pro mládež Ostrava – Středisko volného času Korunka, Bohuslava Martinů 17, Ostrava – Poruba

Zahájení  kurzu: 18.-20.10.2019

Další setkání: 15.-17.11.2019, 10.-12.1..2020, 28.2-1.3..2020, 17.-19.4.2020,

Poslední setkání: 15.-17.5.2020

Kurz probíhá v časech: pátek 14,00 – 20,00, sobota 8,30 – 13,30, 15,00 – 19,15, neděle 8,30 – 13,30.

Uzávěrka přihlášek: 20.8.2019

Číslo kurzu: 119 053

Cena kurzu: 20 000,- Kč, včetně evaluačního setkání (plnění je osvobozeno od DPH), členové ČASP po předložení potvrzení, že jsou členy asociace mají nárok na slevu 1.500,- Kč

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Doporučená literatura: 
Vodáčková, D., a kol., Krizová intervence
Knoppová, D. a kol., Telefonická krizová intervence
Špatenková, n. a kolektiv, KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén
Špatenková, N. a kol, Krizová intervence pro praxi
Hartl, Pavel, Komunitní práce
Matoušek, Oldřich a kol, Základy sociální práce.
Matoušek, Oldřich, Slovník sociální práce
Navrátil, Pavel, Teorie a metody sociální práce

Kurz je možné realizovat za předem dohodnutých podmínek i mimo Déčko Liberec z.s.

Přihláška:

Na kurz se již není možné přihlásit !