Kurz Kompletní krizové intervence Praha září 2020 – únor 2021

Akreditace:
MPSV – číslo akreditace: A2017/0610-SP/PC/VP

Délka kurzu:
150 hodin

Podmínky pro vstup do kurzu : Věk minimálně 21 let a ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

Skladba kurzu: 6 modulů 

Komu je kurz určen:

Krizovým interventům, pracovníkům krizových linek, studentům psychologie, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a dalším účastníkům se zájmem o oblast sociální prevence, sociálního poradenství, krizovou intervenci a telefonní krizovou intervenci.

Náplň kurzu:
Vedení rozhovoru s klienty, metody sociální práce, současná legislativa, krizová intervence tváří v tvář, telefonická krizová intervence, typologie klientů, typologie hovorů, práce s emocemi, mezigenerační a rodinné krize, psychiatrická problematika, suicidální klienti, umírání a truchlení, sexuální problematika, závislosti, prevence vyhoření v péči o klienta,

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky – modelové hovory, interaktivní výcvik.

Lektoři:
Mgr. Vendula Kolářová,  MUDr. Valerie Štáfková, Mgr. Lucie Hermánková, Mgr. Jana Kučerová, MUDr. Gabriela Šivicová, Šárka Svačinová, DiS.

Místo konání: Benediktinské opatství v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2 – Nové Město

Zahájení  kurzu: 4. – 6. 9. 2020, toto setkání je povinné

Další setkání: 2.10.-4.10.2020, 13. – 15. 11. 2020, 4. – 6. 12. 2020, 8. – 10.1. 2021

Poslední setkání: 26.-28.2. 2021

Kurz probíhá v časech: pátek 14,00 – 20,00, sobota 8,30 – 13,30, 15,00 – 19,15, neděle 8,30 – 13,30.

Uzávěrka přihlášek: 24.7.2020

Číslo kurzu: 120 004

Cena kurzu: 23 000,- Kč, včetně evaluačního setkání (plnění je osvobozeno od DPH),

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90% docházka a složení závěrečné zkoušky.

Doporučená literatura: 
Vodáčková, D., a kol., Krizová intervence
Knoppová, D. a kol., Telefonická krizová intervence
Špatenková, n. a kolektiv, KRIZE. Psychologický a sociologický fenomén
Špatenková, N. a kol, Krizová intervence pro praxi
Hartl, Pavel, Komunitní práce
Matoušek, Oldřich a kol, Základy sociální práce.
Matoušek, Oldřich, Slovník sociální práce
Navrátil, Pavel, Teorie a metody sociální práce

Přihlašování bylo ukončeno, na kurz přišlo násobně víc přihlášek než je počet účastníků.

Děkujeme za zájem, moc nás to těší.

O konečném složení skupiny rozhoduje Déčko Liberec z.s.