Mgr. Boleslav Keprt

Vzdělání a výcviky: Vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově. Absolvoval čtyřletý psychoterapeutický výcvik v Satiterapii, výcvik ve facilitaci skupinových procesů, výcvik pro dobrovolníky v doprovázení umírajících v hospici, výcvik v telefonické krizové intervenci, emailové poradenství, chatové poradenství, kurz Focusing a další rozvojové kurzy. Aktuálně studentem výcviku Procesově orientované psychologie a doktorandem na DAMU.

Praxe: Od roku 2011 pracovník linky důvěry. Od roku 2013 do 2015 externí pracovník linky Ztracené dítě. Od 2011 – 2015 sociologické výzkumy.  V soukromé praxi se věnuje individuální psychoterapii (centrum Lávka a rozvojové centrum Popoli). Lektorská činnost: Od roku 2014 lektor semináře v centru Lávka a od roku 2016 lektor kurzů Mindfulness.