Mgr. Jana Kučerová

Praxe: 2001-2007 a znovu od roku 2012 aktivně pracuje na lince důvěry v Praze: TKI, internetové poradenství prostřednictvím e-mailu a chatu. Od roku 2006 zaměstnána jako psycholog v PL Petrohrad. 5 let časopisové poradenství pro teenagery (periodika nakl. Egmont), roční stáž v Centru bolesti FN Motol. Další zkušenosti: práce s tělesně hendikepovanými, seniory, psychotiky v denním stacionáři, vedení kurzů kognitivního tréninku. Od roku 2006 lektorka kurzů telefonické krizové intervence v SVSKI Praha a D,o.s. Specializuje se na TKI a internetové poradenství a kognitivní trénink, zajímá se o práci s tělem, arteterapii a artefiletiku.

Vzdělání a výcviky: Vystudovala klinickou psychologii na FF MU v Brně. Absolventka komplexního psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii (Dialog, 590 hodin), výcviku Práce s tělem v psychoterapii (95 hodin), Výcvikového kurzu telefonické krizové intervence.