Mgr. Michaela Horáčková

Sociální pracovnice, lektorka a konzultantka v sociálně-právní a psychosociální oblasti

Praxe: Zkušenosti s přednášením na TU v Liberci i s lektorováním seminářů a kurzů s různorodou tematikou pro NNO i úřady. Zvláštní oblastí zájmu je pro ni práce s rodinami s umírajícím členem a semináře s tématem konce lidského života. Věnuje se v rámci projektu primární prevence koordinaci činnosti v organizaci ADVAITA, z. ú. zaměřené na děti, mládež, dospělé i seniory. Spolupracuje s doprovázejícími organizacemi – jako lektorka psychosociálních témat pro maminky s dětmi a pro pěstouny.

Vzdělání: Vystudovala FF Univerzity Karlovy v Praze, obor sociální práce, pracovala na oddělení péče o děti, na krizovém telefonu, ve státní správě jako vedoucí oddělení sociálních služeb, financování a projektů. Absolvovala řadu akreditovaných kurzů a výcviků zaměřených na krizovou intervenci, sociální prevenci, sociální poradenství, komunikaci, neverbální techniky, management, vedení týmů, práce s klienty, tvorbu strategických dokumentů, plánování sociálních služeb a zákon o sociálních službách.