Reakce na e-mailové oznámení registrátorky krajského úřadu Liberec

Registrátorka sociálních služeb libereckého krajského úřadu nás informovala o tom, že na osvědčení vydaném v roce 2010, kurzu Komplexní vzdělávací program pro sociální pracovníky je uvedený nesprávný počet hodin – 210 h, správně má být 180 h.

Pro vysvětlení uvádíme – na rozhodnutí o akreditaci je uvedena časová dotace minimálně 180 h, v té době bylo možné časovou dotaci navýšit – což jsme také udělali – a kurzy byly realizovány v časové dotaci 210 h, abychom účastníkům umožnili získat kvalifikaci sociálního pracovníka, která se v té době řešila (zákon o sociálních službách).

1.3.2012 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které kurzy akreditovalo, rozhodnutí o tom, že nelze navyšovat časovou dotaci u kurzů (info_akreditacni_komise_rozhodnutí k osvědčení vydaných do 1.3.2010) , tedy do 1.3.2012 bylo možné hodiny navýšit, tedy hodinová dotace uvedená na osvědčení je správná. Jedině na osvědčeních, která byla vydána podle akreditace číslo 2010/743-SP a byla by vydána po 1.3.2012, by byla časová dotace 210 h nesprávná. 

Déčko Liberec (tehdy „D“ občanské sdružení) v roce 2012 tento vzdělávací program akreditovala znovu, již s časovou dotací 210 h v rozhodnutí.

Protože se jedná o věc, která se odehrála před 8 lety, je velmi těžké dohledávat další detaily, nicméně si pracovníci Déčka vzpomínají na to, jaká byla situace – akreditace se teprve zaváděly, vzdělávací organizace si ujasňovaly podmínky, za kterých je potřeba akreditovat vzdělávací programy, MPSV si ujasňovalo podmínky akreditací (což vlastně činí doposud).

Doufáme, že tím nikomu nevzniknou nějaké těžkosti, i přesto, že se jedná o záležitosti z doby před 8 lety, resp. 6 lety.