Relaxační a dechová cvičení jako aktivní nástroj prevence vyhoření

Akreditace:
MPSV /číslo akreditace: A2017/0227 – SP/PC/

Délka kurzu: 16 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

 

Komu je kurz určen:
Kurz je akreditován jako kurz dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky sociálních služeb a odbornou podporu pečujících, kurzu se mohou účastnit také zájemci z řad dalších pomáhajících profesí.

Náplň kurzu:

Kurz propojuje teorii o stresu a syndromu vyhoření s praktickým nácvikem relaxačních technik jako nástrojem prevence těchto jevů. Účastník kurzu se na jedné straně seznámí s účinky stresu, s jeho zdravotními riziky i s mechanismem vzniku syndromu vyhoření, na straně druhé si prakticky vyzkouší škálu relaxačních technik od krátkých a jednoduchých po exkurz do složitějších. Mezi technikami nechybí dechová cvičení, řízená relaxace, vizualizace, aktivační cvičení a nová relaxační technika kresbou – zentangle.

 

Lektor: Mgr. Kamila Novotná

Místo konání:
Švermova 32, Liberec 10

Termíny kurzu: 

16. + 23. listopadu 2020 /uzávěrka přihlášek: 2. listopadu 2020 /   Číslo kurzu: 120 021

Cena kurzu: 2 800,- Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 90%  docházka.

Doplňující informace: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

Přihláška:

 

vyplnit přihlášku online