Stres a prevence syndromu vyhoření – úvod do tématu

Akreditace:
MPSV

Délka kurzu: 8 vyučovacích  hodin /45 minut/, začátek kurzu: 8,30, konec kurzu:  15,30 / 30 minutová pauza na oběd/

Komu je kurz určen:

Pracovníkům ze zdravotnictví, ze sociálních oborů, z psychosociální oblasti, pro studenty humanitních a lékařských oborů.

Náplň kurzu:
Pojem stres – jeho význam v pomáhajících profesích, typologie zátěžových situací – psychické a fyzické faktory, fáze stresu, akutní reakce na stres, PSP, techniky zvládání zátěže. BURNOUT – vymezení syndromu vyhoření, stadia vývoje vyhoření, příčiny, neutrální faktory z hlediska vzniku, prevence v rámci krizového pracoviště.

Forma kurzu:
Teoretické přednášky, praktické nácviky, interaktivní výcvik.

Lektoři:
Mgr. Zdeňka Svobodová

Místo konání:
Švermova 32, Liberec 10

Termín kurzu:

Uzávěrka přihlášek:

Číslo kurzu:

Cena kurzu: 1 350,-  Kč (plnění je osvobozeno od DPH)

Podmínky k získání akreditovaného osvědčení:
Nutná 100% docházka.

Doplňující informace: Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

Přihláška:

vyplnit přihlášku online