Vysvětlení k přihlašování účastníků

Vysvětlení k přihlašování na naše kurzy a výběru účastníků.
Zájem o naše kurzy nás samozřejmě těší, ale naše kapacitní možnosti mají svá omezení. V případě velkého převisu  je nutné účastníky vybrat a není možné uspokojit všechny, kdo přihlášku poslali.
Abychom udrželi kvalitu našich kurzů, rozhodli jsme se skupiny účastníků skládat tak, aby byly vyvážené jak genderově, tak profesně i věkově.
Informace o tom, že o konečném složení skupiny rozhoduje Déčko, je uvedena na konci přihlášky, také v informacích o kurzu. O složení rozhodují pracovníci Déčka Liberec, včetně lektorů.
Přejeme vám pěkné dny.